Al sol, las llanas y las manchas

Cicuiru, un llugar prestoricu (7)

Eiqui vus deixu'l retratu de la peiña. Ya scuźu de vus dezir d'onde yê .... !


Cicuiru, un llugar prestoricu (6)

Eiqui fican 3 vidius de la mie anvestigaçon de la peiña gravada que sta ne la Tiêrra de Nuôssu Señor an Cicuiru, llougu pur baixu dal Llazaru.


Cicuiru, un llugar prestoricu (5)


Çcubri mas uns funchacus n’ũa peiña mas pequeiña a’l lladu de l’outra qu’andu agora a anvestigar alla pu’la Tiêrra de Nuôssu Señor an Cicuiru. Cume pudeis ver nals retratus andei a rebulcar piêdras y a arrincar mofu pra poder catar la couźa maravelloźa qu’ende védes; als caminus de cada funchacu van adreitus para un solu puntu. Cun tiêmpu ya s’eira studar mas !

 La peiña cu'l mofu La peiña ya sin l mofu ten couźas mas antersantes !