Al sol, las llanas y las manchas

La mie staçon de radiu CT2JTZ

Yê cumplicadu pra mie de falar an mirandés nal que trata dal radiu. Pus sou l'unicu radiuamador que fala mirandés y las palavras nin siêmpre me bénen cume debe ser. Issu fai-me pensar ne lu que dezie'l padre Mouriñu que'l mirandés, anque tubisse pusseblidades, nun yêra pa'l deixar salir dal sou sitiu : la casa y la nuôssa giênte. Dende cuntinu a pensar un poucu defrente, nal sentidu que sera talveç pussible de falar cencia an mirandés. Ya qu'hoije vai habendu ménus pastores y mas angeñeirus... ala ! Ala !