Al sol, las llanas y las manchas

17/01/2012

Buracu dal Mouru

Buracu dal Mouru de Freixenoźa
 
Hai an Freixenoźa un buracu mui asparcidu cu’l buracu qu’hai nela mina d’ouru de Pino del Oro an Aliste. An Freixenoźa yê cuinecidu cume buracu dal Mouru y an Pino del Oro cume sendu la sepultura del Moro. Achu qu’aquesta ultima fui feita pra llava’l minériu. Pra que servirie l’outra de Freixenoźa ? Mistériu !
 
Sepultura del Moro an Pino del Oro

Achei'l retratu dal buracu de Freixenoźa nal llibro "Estudos Mirandeses" de José Francisco Meirinhos que pudeis achar aende.

Nenhum comentário: